Algemene voorwaarden van Talbot House 

Inleiding

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Talbot House. Door de website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website gebruikt.

Intellectuele Eigendom

 • Alle inhoud op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en video’s, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
 • Je mag de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, verspreiden of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talbot House.

Gebruik van de Website

 • Je mag de website alleen gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden.
 • Het is verboden om de website te gebruiken voor illegale, schadelijke of frauduleuze activiteiten.

Privacy

 • Talbot House respecteert je privacy. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Aansprakelijkheid

 • Talbot House streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op de website te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies.
 • Het gebruik van de website is op eigen risico. Talbot House is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Wijzigingen en Updates

 • Talbot House behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
 • Controleer regelmatig of er updates zijn.

Toepasselijk Recht

 • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Voor specifieke vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Talbot House via hun contactpagina. Bedankt voor je interesse in Talbot House!