The Old Talbot House Foundation

The Old Talbot House Foundation is een geregistreerde Britse liefdadigheidsinstelling die het onderhoud en het werk van Talbot House ondersteunt. De missie van The Old Talbot House Foundation bestaat uit drie kerntaken:

  • Op jaarlijkse basis fondsen genereren om ervoor te zorgen dat Talbot House onafhankelijk en veerkrachtig blijft, zelfs in moeilijke tijden. 
  • Financiële steun bieden bij projecten zoals structurele reparaties aan het pand, technologische upgrades binnen het huis en investeringen in de tentoonstellingsruimtes.
  • De ethiek van Talbot House, de waarde van Tubby Clayton's geschriften en de rijkdom van het archief promoten.

    Wil je meer te weten komen over deze organisatie?
    Ga naar https://theoldtalbothousefound...

Toc H

De geschiedenis van Talbot House eindigt niet met het einde van de Eerste Wereldoorlog. Uit de geest die drie jaar lang de soldatenclub heeft bezield, groeit in de jaren ’20 de wereldwijd vertakte Toc H-beweging die tot op vandaag actief is in Groot-Brittannië, Australië, Zuid-Afrika, Duitsland en andere landen.

Toc H streeft naar het stimuleren van mogelijkheden op lokaal niveau, het bevorderen van persoonlijke en sociale ontwikkeling, en het realiseren van een blijvende, positieve invloed op het welzijn van elke gemeenschap waarin ze actief zijn.

Onder het motto van de Every Man’s Club, “All rank abandon ‘ye who enter here”, ijveren ze voor vrede en verzoening en verbinden ze zich ertoe iedereen in vriendschap te verwelkomen, mensen in nood te helpen, en zonder vooroordelen naar anderen te luisteren.

Wil je meer te weten komen over deze organisatie en het werk dat ze uitvoeren? Ga dan naar www.toch.org.uk of neem contact op via onderstaand adres.

Toc H UK
PO BOX 15824
Birmingham
B133JU
T +44(0)1214433552
info@toch-uk.org.uk